Pygame - Cài đặt, giới thiệu lập trình game với Pygame

04/01/2022   PyGame

Pygame - Cài đặt, giới thiệu lập trình game với Pygame

Pygame - Cài đặt, giới thiệu lập trình game với Pygame

1. Cài đặt Pygame trên Window

Bước 1: Cài đặt Python theo hướng dẫn tại Python - Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình

Bước 2: Mở Cmd lên và gõ lệnh

pip install pygame

Kiểm tra version pygame

pip show pygame

2. Giới thiệu về Pygame

 

Nguồn tìm hiều:

 

Bài viết cùng chủ đề