Cách sử dụng Google Trend

04/01/2022   SEO

Cách sử dụng Google Trend

 

Cách sử dụng Google Trend

https://trends.google.com/trends/explore

Google Trends là một dịch vụ web cộng đồng của Google được thành lập từ năm 2006. Đây là sản phẩm của Google có chức năng giúp người dùng có thể so sánh kết quả tìm kiếm từ Google Search trên toàn cầu.

- Dùng Google Trends phân tích độ hot của khóa theo vị trí địa lý, thời gian, lĩnh vực, nền tảng tìm kiếm.
- Dùng Google Trends so sánh độ hot giữa các từ khoá
- Dùng Google Trends cập nhật ngay lập tức các chủ đề nóng
- Đăng ký nhận bản tin từ Google Trends
- Tìm các từ khóa “đuôi dài” (long-tail) trên Google trends
-  Xác định xem một chủ đề có tốt hơn cho video

Bài viết cùng chủ đề