Cha mẹ bình thường và cha mẹ hiểu biết

04/01/2022   Bé 18-24 tháng

Cha mẹ bình thường và cha mẹ hiểu biết


Cha mẹ bình thường và cha mẹ hiểu biết

Cha mẹ Bình Thường Cha Mẹ Hiểu Biết
Bố mẹ không có thời gian cho bản thân, và không bao giờ rời mắt khỏi con Bố mẹ dành thời gian cho bản thân và có thể hướng dẫn con làm theo
Giải quyết hậu quả của vấn đề Đề cập vấn đề phát sinh từ đâu
Cung cấp câu trả lời Dạy con tìm kiếm câu trả lời
Nói rằng “con không có lý tưởng” Nói rằng “Suy nghĩ kỹ và con sẽ tìm thấy câu trả lời”
Luôn lấy người khác làm ví dụ Khuyến khích trẻ hãy là chính mình
Luôn luôn muốn con làm theo ý mình Đôi khi cho phép trẻ phạm sai lầm
Nói rằng “đừng làm thế” Nói rằng “Suy nghĩ về hậu quả”
Cố gắn để được tốt Cố gắng để được tự nhiên và cởi mở
Nghĩ rằng họ là một giáo viên Họ hiểu rằng con cần nhận biết nhiều hơn
Cho con thấy những gì chúng làm Cho con thấy tại sao lại tốt hơn khi làm theo cách này
Yêu cầu con phải nhớ lời bố mẹ dặn Chỉ cho con làm thế nào để nhớ lời bố mẹ dặn

Bài viết cùng chủ đề