Free Ebook - Bảo Mật Nhập Môn

04/01/2022   Security

Free Ebook - Bảo Mật Nhập Môn

Free Ebook - Bảo Mật Nhập Môn

Những kiến thức vô cùng cơ bản về bảo mật mà developer nào cũng cần phải biết để bảo vệ website

Nội dung ebook

  • Độ bảo mật của HTTP
  • Các lỗ hổng bảo mật thường gặp, độ nguy hiểm và cách phòng chống: SQL Injection, XSS, CSRF,...
  • Những phương pháp bảo mật hiệu quả, dễ thực hiện
  • Case study: Lỗ hổng bảo mật của Lotte Cinema, Lozi.vn 

https://drive.google.com/file/d/1WV5WXOzIXmWuSEWzUbjCeHzrtlh5dIYM/view?usp=sharing

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề