Quiz AWS

04/01/2022   Quiz

Quiz AWS

https://www.examtopics.com/exams/amazon/?utm_source=adwords&utm_medium=search&utm_campaign=search&gclid=Cj0KCQiA-oqdBhDfARIsAO0TrGGFIWO94mDEhyilVlfR1ySa0UFa_YZGy_maBGUFRon_fEDPHtc83kQaAuWLEALw_wcB

https://data-flair.training/blogs/aws-quiz-questions/

https://cloudacademy.com/library/amazon-web-services/quizzes/

https://quizizz.com/admin/quiz/5cb8889d542abe001c7c8787/aws-quiz

http://www.itcheerup.net/aws-quiz/

https://techmaster.vn/posts/37036/quiz-luyen-thi-chung-chi-aws-chu-de-s3-p1

https://techmaster.vn/posts/37035/quiz-luyen-thi-chung-chi-aws-chu-de-elasticache-p1

https://quizlet.com/213622396/aws-quiz-questions-flash-cards/

https://www.onlineinterviewquestions.com/aws-mcq/

https://www.w3schools.com/aws/aws_quiz.php

- Foundational (Cơ bản): Cần có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí bất kỳ với kiến thức cơ bản về AWS Cloud.

- Associate (Hội viên): Có khoảng 1 năm kinh nghiệm giải quyết vấn đề và triển khai giải pháp sử dụng AWS Cloud.

- Professional (Chuyên Nghiệp): Có ít khoảng 2 năm kinh nghiệm toàn diện trong việc thiết kế, vận hành và các giải pháp khắc phục sự cố sử dụng AWS Cloud.

- Specialty (Chuyên môn): Có kinh nghiệm kỹ thuật làm việc với AWS Cloud trong lĩnh vực chuyên môn nhất định.

=> Certified

AWS Certified Cloud Practitioner.
AWS Certified Solutions Architect - Associate.
AWS Certified SysOps Administrator - Associate.
AWS Certified Developer - Associate.
AWS Certified Solutions Architect - Professional.
AWS Certified DevOps Engineer - Professional.

Bài viết cùng chủ đề