Nodejs

Nodejs

Node.js là gì?
Node.js là một môi trường máy chủ nguồn mở
Node.js là miễn phí
Node.js chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, v.v.)
Node.js sử dụng JavaScript trên máy chủ
Node.js loại bỏ sự chờ đợi và chỉ cần tiếp tục với yêu cầu tiếp theo.
Node.js chạy lập trình đơn luồng, không chặn, lập trình không đồng bộ, rất hiệu quả về bộ nhớ.

Node.js có thể làm gì?
Node.js có thể tạo nội dung trang động
Node.js có thể tạo, mở, đọc, viết, xóa và đóng tệp trên máy chủ
Node.js có thể thu thập dữ liệu biểu mẫu
Node.js có thể thêm, xóa, sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn

Đề cương học Nodejs

Bài 1. Nodejs - Source code quản lý Player
Bài 2. Nodejs - Template engine EJS