Chào các bạn, hôm nay hoccode.net xin giới thiệu tới các bạn đoạn code xử lý cache dữ liệu dưới dạng file đối với các dữ liệu trên website ít thay đổi.


Cơ chế:

- Đối với các website, có một số dữ liệu ít khi thay đổi hoặc hầu như không thay đổi, ví dụ như:

+ Menu danh mục sản phẩm

+ Menu danh mục tin tức

+ Dữ liệu về vùng miền

Thay vì phải Query cơ sở dữ liệu liên tục, thì ta xử lý các dữ liệu này trước sau đó lưu vào file, mỗi khi có sự thay đổi về dữ liệu (khi người quản trị thêm, sửa, xóa 1 dữ liệu thì gọi lại hàm cập nhật dữ liệu vào File).

Ưu điểm:

- Tránh gọi tới Database mỗi khi có người dùng truy cập

- Tối ưu hóa tốc độ xử lý

Mã Code:

//Lấy dữ liệu từ file ra và sử dụng

$file = 'cache/zone.cache.php';

if(!file_exists($file))

{

       // Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra 

      $zone = array(

               '1'=>'Hà Nội',

               '2'=>'TP.Hồ Chí Minh',

               '3'=>'Quảng Ninh',

               '4'=>'Hải Dương'

        );

       // ghi dữ liệu ra file cache     

        $handler = fopen($file,'w+');

        fwrite($handler,'');

        fclose($file);

}

require_once $file;

//Lúc này dữ liệu sẽ tự động được tạo và lưu trong biến $zone

?>

//Mỗi khi có sự thay đổi dữ liệu

//Khi người quản trị: thêm mới, sửa, xóa -> thì gọi hàm cập nhật file cache  bằng cách

// Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra 

if($_REQUEST['cmd']=='cache')

{

      // lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra 

        $zone = array(

          '1'=>'Hà Nội',

          '2'=>'TP.Hồ Chí Minh',

          '3'=>'Quảng Ninh',

          '4'=>'Hải Dương'

       );

      // ghi dữ liệu ra file cache     

      $handler = fopen($file,'w+');

      fwrite($handler,'');

      fclose($file);

}

?>

Trên đây là code mà chúng tôi thường dùng để xử lý cache dữ liệu ít khi thay đổi. 

Trong quá trình cài đặt dùng mà lỗi hoặc không chạy, vui lòng liên hệ

YM: trungthanh2941984

Skype: thanhpt294

Phone: 0934 635 884

Email: trungthanh294@gmail.com

để được hỗ trợ chi tiết


Hệ thống Facebook Marketing Online

Tải code
BÌNH LUẬN
Đăng ký nhận bài viết từ Học Code
Chia sẻ Học Code
Quảng cáo tài trợ
Dịch vụ Marketing Online
Series Hay