Dưới đây là đoạn code javascript bật Popup ở góc phải dưới màn hình mỗi khi người dùng truy cập vào website.


Đặc điểm

- Mỗi người dùng truy cập chỉ hiển thị Popup 1 lần, theo session người dùng

- Popup là dạng ẩn, tức là hiển thị ở góc phải dưới của màn hình người dùng do đó nếu người dùng không để ý thì cửa số Popup sẽ được bật rất lâu. Điều này giúp thời gian On Site cho website được bật Popup rất có lợi

Triển khai

- Đặt đoạn code sau đây vào trong cặp thẻ script

function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure) 
{
	var today = new Date();
	today.setTime(today.getTime());
	if (expires) 
	{
		expires = expires * 1000 * 60 * 60 * 12;
	}
	var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));
	document.cookie = name + "=" + escape(value) +
	((expires) ? ";expires=" + expires_date.toGMTString() : "") +
	((path) ? ";path=" + path : "") +
	((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
	((secure) ? ";secure" : "");
}
function Get_Cookie(name) 
{
	var start = document.cookie.indexOf(name + "=");
	var len = start + name.length + 1;
	if ((!start) && (name != document.cookie.substring(0, name.length))) 
	{
		return null;
	}
	if (start == -1) return null;
	var end = document.cookie.indexOf(";", len);
	if (end == -1) end = document.cookie.length;
	return unescape(document.cookie.substring(len, end));
}
function Delete_Cookie(name, path, domain) 
{
	if (Get_Cookie(name)) document.cookie = name + "=" +
	((path) ? ";path=" + path : "") +
	((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
	";expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT";
}
function Popup() 
{
	if (Get_Cookie('goccuoi')) 
	{
		return false;
	}
	else 
	{
		Set_Cookie('goccuoi', 'PopUnder', 0.1, '/', '', '');
		var urls = [
			"http://goccuoi.net"
			,"http://goccuoi.net/nang-tam-tu-duy.html"
		];
		var url = urls[Math.floor(Math.random() * urls.length)];
		params  = '';
		params += 'width=' + 1;//;
		params += ', height=' + 1;
		params += ', left='+screen.width+', top='+screen.height+',scrollbars=no,status=no,titlebar=no'
		params += ', fullscreen=yes';
		pop = window.open(url, 'window', params).blur();
		window.focus();
		return false;
	}
}	
Popup();

Hệ thống Facebook Marketing Online

BÌNH LUẬN
Đăng ký nhận bài viết từ Học Code
Chia sẻ Học Code
Quảng cáo tài trợ
Dịch vụ Marketing Online
Series Hay