Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn viết 1 đoạn code:  Bật popup khi người dùng click lần đầu tiên lên trang website


 

function addEventTA(objtragop, eventNametragop, functragop){
  if (objtragop.attachEvent)
  {
  objtragop.attachEvent("on" + eventNametragop, functragop);
  }
  else if(objtragop.addEventListener)
  {
  objtragop.addEventListener(eventNametragop, functragop, true);
  }
  else
  {
  objtragop["on" + eventNametragop] = functragop;
  }
}

  addEventTA(window, "load", function(e){
    addEventTA(document.body, "click", function(e)
    {
      if(document.cookie.indexOf("front=hoccode") == -1)
      {
    params = 'width=1000';
    params += ', height=600';
    params += ', top=0, left=0,scrollbars=yes';
    var w = window.open("http://hoccode.net", 'window', params).blur();
    document.cookie = "front=hoccode";
    window.focus();
      }
    });
  });

Hệ thống Facebook Marketing Online

BÌNH LUẬN
Đăng ký nhận bài viết từ Học Code
Chia sẻ Học Code
Quảng cáo tài trợ
Dịch vụ Marketing Online
Series Hay