Sách hướng dẫn Lập trình ngôn ngữ PHP nâng cao

Cuốn sách này rất hữu ích cho các bạn đã có kiến thức cơ bản về lập trình web. Cuốn sách ở định dạng help của Microsoft nên rất dễ tra cứu...

Hàm chuyển định dạng từ date sang int

Hôm nay mình hướng dẫn các bạn viết 1 hàm chuyển định dạng date sang Int trong PHP

Viết lớp xử lý Session bằng PHP

Để lắm rõ được lớp này, các bạn cần lắm rõ kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong php

Viết ứng dụng tạo mã xác nhận Capcha bằng PHP

Ở bài viết này chúng ta sẽ làm quen với cách tạo 1 file ảnh với nội dung là 1 dãy các ký tự ngẫu nhiên.

Hướng dẫn viết code PHP lấy toàn bộ nội dung từ website Tạp Chí Chim Lợn

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn viết code PHP lấy toàn bộ nội dung bài viết từ website tccl.info.

Hướng dẫn viết code PHP đăng nhập bằng Facebook

Để thực hiện việc viết code đăng nhập bằng Facebook, bạn cần có APP ID và APP SECRET. 

Code download file sử dụng hàm readfile trong PHP

Hoccode.net xin giới thiệu tới các bạn đoạn code download file sử dụng hàm Readfile trong PHP

Code php xử lý cache dữ liệu ít thay đổi

Chào các bạn, hôm nay hoccode.net xin giới thiệu tới các bạn đoạn code xử lý cache dữ liệu dưới dạng file đối với các dữ liệu trên website ít thay đổi.

Đăng ký nhận bài viết từ Học Code
Chia sẻ Học Code
Quảng cáo tài trợ
Dịch vụ Marketing Online
Series Hay